Lütfen Bekleyiniz...

SİTÂYİŞ

(ﺳﺘﺎﻳﺶ) i. (Fars. sutūden “övmek”ten sitāyiş) Övme, övgü, medih: Gözler kamaşır nümâyişinden / Sözler tükenir sitâyişinden (Şeyh Gālib’den). Sitâyiş etmedi sen gibi bir hudâvendi / Lisân-ı halk olalı dâsitan-serâ-yı vücûd (Nevres’ten). Nâmık Kemâl’in Sultan Hamid hakkında bilinenlerden başka sitâyişli sözleri de vardır (Kaya Bilgegil).