Lütfen Bekleyiniz...

TEBER

(ﺗﺒﺮ) i. (Fars. teber)
1. Balta, yeniçerilerin balta şeklindeki savaş ve savunma silâhı: Dest-i kahr ile salarsan teber-i şer’i eğer / Kesile bâğ-ı cihandan şecer-i fısk u fücûr (Mesîhî). Ve askerlerden iki bin kadar nefer dalkılıç ve teberlerle dizilip şevket gösterirler (Kâtip Çelebi’den Seç.). Her birinin elinde bir kocaman teber (Enis B. Koryürek).
2. Gezginci dervişlerin taşıdığı, kesecek kısmı yarım ay şeklinde uzun saplı küçük hafif balta: Yine seyyâh oluban destime aldım teberi / Yine ben azm-i diyâr etmeye kıldım seferi (Seher Abdal’dan). Dervişlik özüne hâkim olmaktır / Esîr-i nefs olan derviş değildir / Aşkı rehber edip Hakk’ı bulmaktır / Keşkül, teber, asâ, tığ, şiş değildir (Rızâ Tevfik).
3. Meşin keskisi.