Lütfen Bekleyiniz...

KĀDİM

(ﻗﺎﺩﻡ) sıf. (Ar. ḳudūm “bir yere gelmek, girmek”ten ḳādim) Gelen, ayak basan, vâsıl olan.
● Kādime (ﻗﺎﺩﻣﻪ) sıf. Kādim kelimesinin tamlamalarda ortaya çıkan aynı mânâdaki müennes şekli: “Cuyûş-ı kādime.” “Kuvâ-yı kādime.” Bk. KĀDİME