Kubbealtı Kursları Başlıyor
Lütfen Bekleyiniz...

MUÂRIZ

(ﻣﻌﺎﺭﺽ) i. ve sıf. (Ar. mu‘āraża “îtiraz etmek, muhâlefet etmek”ten mu‘āriż) Birine veya bir fikre karşı olan, karşı çıkan, muhâlefet eden kimse, muhâlif: Nâ-ehl olur muârız-ı ehl / Her Ahmed’e bulunur Ebû Cehl (İbn Kemal’den). Niçin muârız olursun meâli anlamadan (Muallim Nâci). Mâdemki bugün fikr-i harbe muârız görünüyor, me’muldür ki ekseriyyet-i meb’ûsan da muârız olsun (Cenap Şahâbeddin).

Kubbealtı Mûsikî Dersleri Başlıyor!

Side Banner