Kubbealtı Kursları Başlıyor
Lütfen Bekleyiniz...

GULGULE

(ﻏﻠﻐﻠﻪ) i. (Fars. ġulġule)
1. Dalga dalga ortalığa yayılan gürültülü ses, her ağızdan bir ses çıkmasından meydana gelen karışık gürültü, velvele: Şöhretin verdi cihâna gulgule (Enderunlu Vâsıf). Her taraf gulgule-i tekbîr ile doluyor (Cenap Şahâbeddin). Bir an evvelki sükûnet bir gulgule-i taraba inkılâb ederdi (Hüseyin C. Yalçın).
2. Suyun veya bir sıvının ağzı dar bir kaptan dökülürken çıkardığı ses.

Kubbealtı Mûsikî Dersleri Başlıyor!

Side Banner