Lütfen Bekleyiniz...

ASÎDE

(ﻋﺼﻴﺪﻩ) i. (Ar. ‘aṣіde) [Kelimeye bâzı metinlerde ﺁﺳﻴﺪﻩimlâsı ile de rastlanmaktadır]
1. Un bulamacı veya helmelenmiş pirincin ortasına tâze bamya ile et yâhut tavuk konarak yapılan yemek.
2. halk ağzı. Nişasta, yağ ve şekerle yapılan bir tatlı, suluca un helvası [Asîde helvası da denir].