Lütfen Bekleyiniz...

MİNTAN

i. (Fars. nіm-ten “yarım beden”den göçüşme ile minten > mintan)
1. Yakasız, uzun kollu bir çeşit erkek gömleği: Köylünün bir şeyi yok, sıhhati, ahlâkı bitik / Bak o sırtındaki mintan bile tiftik tiftik (Mehmet Âkif’ten). Ve elini mintanının düğmesine attı, göğsünü açtı (Refik H. Karay).
2. Eskiden gömlek üstüne giyilen kollu yelek: Pîşekârın esvapları: Dört renkli ve dört dilimli bir külâh, dört parmak kürklü bir cüppe, altında aynı renkte bir çakşır, bir entâri veya bir mintan ve çedik pabuçtan ibârettir (Selim N. Gerçek).