ÇERMİK

i. (Erm. jermuk) halk ağzı. Ilıca, kaplıca, kudret hamamı: Kethüdâ, Diyarbekir çermiğinden olması hasebiyle 70 deve yükü kırmızı Diyarbekir bezi kuyumcu şapını, Kayseri’nin sarı sahtiyanını cemî-i esnâfa döküp (…) bahâsını istedi (Mec. Um. Bel.).