Side Banner

ÖN YARGI

birl. i. yeni. Bir kimse yahut şey hakkında bâzı olay veya görüşlere dayanılarak iyice bilgi edinilmeden verilen hüküm, peşin hüküm.

ÖN YARGILI

birl. sıf. Bir şey veya kimse hakkında ön yargıları bulunan, ön yargılarına göre karar veren, peşin hükümlü.