ÖZELLİK

i. Bir şeyin diğer şeylerden ayrılmasını sağlayan ve ona has olan niteliği, husûsiyet: Bu kitaptaki konumuz, daha çok Türkiye’de özellik gösteren bürokrasi olduğu için başka ülkelerin bürokrasilerine ancak zaman zaman dokunacağız (Ahmet Kabaklı).

ÖZELLİKLE

zf. (Araç hâli ekinin kalıplaşmasıyle özellik+le) Özel olarak, her şeyden önce, bilhassa.