Kubbealtı Kursları Başlıyor

İSTİMDAT – İSTİMDAD

(ﺍﺳﺘﻤﺪﺍﺩ) i. (Ar. medd “yardım etmek”ten istimdād) Yardım isteme, imdâda çağırma: Eyleyen rûhundan istimdâd erişir matlaba / Halleden her müşkilâtı Hazret-i Üftâde’dir (Aziz Mahmud Hüdâyî’den). Bir hayret-i âşıkāne ile yüzüne baktıktan ve istimdat eder yollu elini hafif hafif sıktıktan sonra kendini topladı (Nâmık Kemal). (…) Âyet-i kerîmesini okuyarak Cenâb-ı Bârî’den istimdat etmekle meşgul… (Ahmed Midhat Efendi).