Kubbealtı Kursları Başlıyor

ISITMAK

oldurgan f. (Eski Türk. isit-mek < *isi-t-mek) Sıcak duruma getirmek: Nazlı yârim sürmelemiş gözünü / Suları ısıtıp yaz eylemesin (Karacaoğlan).
ѻ Isıtıp ısıtıp önüne koymak: Eski bir meseleyi ikide birde tâzelemek.
Isıtmak fiiliyle deyim: Yerini ısıtmak.