Header Banner

GÜNCELLEMEK

geçişli f. (< güncel+le-mek) Güncel duruma getirmek: “Bilgileri güncellemek gerekir.” GÜNCELLEŞMEK geçişsiz f. (< güncel+leş-mek) Güncel duruma gelmek, güncellik kazanmak.