HAMÂKAT

(ﺣﻤﺎﻗﺖ) i. (Ar. ḥamāḳat) Ahmaklık, budalalık, humk: Hamâkatim hasebiyle bir iş işlerim ki elimdeki yüz bin altını mahveder (Muallim Nâci). Muhâli temennî hamâkattir derler (Ebüzziyâ Tevfik). Baykuş şeâmetin, merkep hamâkatin, domuz pisliğin (…) remiz ve timsâli olmuştur (Ahmet Hâşim).