TENHÂLAŞMAK

geçişsiz f. (< tenhâ+laş-mak) Tenhâ duruma gelmek, kalabalık çekilmek.