AD BİLİMİ

birl. i. dilb. Adları, özellikle kişi adlarını köken, târihî gelişim, dil ve kültür meseleleri açısından inceleyen bilim dalı.