ALGORİTMA

i. (Fr. algorithme < Lat. algorithmus < el-Hārezmі) [IX. yüzyılda yaşayan ünlü matematikçi Muhammed bin Mûsâ el-Hârezmî’nin adından] mat. Herhangi bir meseleyi sistematik şekilde adım adım çözmek için geliştirilip tâkip edilen usûl veya usûllerin bütünü, bir semboller cümlesine dayanan hesap metotları [Sistematik hesaplama prensibinin ilk temelleri Hârezmli Muhammed tarafından ortaya konduğu için Orta Çağ’da ondalık sayı sistemine dayanan hesap usûlleri bu isimle anılmıştır. Bugünkü aritmetiğin esâsını teşkil etmiş olan bu metot, zamânımızda bilgisayarda geniş uygulama alanı ve imkânları bulmuş, algoritma bilgisayar programlarında kullanılan bir terim hâline gelmiştir].