Kubbealtı Kursları Başlıyor

ARAŞTIRMAK

geçişli f. (ara-mak’tan tekerrür bildiren ekle < ara-ştır-mak)
1. Bir şeyi bulmak için bir yeri gözden geçirmek, arama yapmak, etrâfı aramak: Bir akşam gazetesi araştırmaya koyuldu (Sait Fâik). Lambayı masanın üstüne koyarak zarfı saklamak için bir yer araştırdım (Kerîme Nâdir). Araştırdık gemideki bütün köşe bucağı (Enis B. Koryürek).
2. Soruşturmak, tahkik etmek: Sen araştır göklere çıkan merdiven nerde (Necip F. Kısakürek). … Bunların yolunu şaşırıp kardeşinin küpüne akmış ne mene bir varlık olduğunu da araştırmamıştır (Sâmiha Ayverdi).
3. Bir konu üzerinde inceleme yapmak, tetkik etmek: “Bu hastalığın sebebini araştıracağım.” Bu yolda başka memleketlerdeki tatbîkātı ve düşünceleri de araştırdımdı (Burhan Felek).