BÂBÂÎLİK

i. XIII. yüzyılda Baba İlyas tarafından kurulup halîfesi Baba İshak Kefersûdî tarafından geliştirilen ve gitgide siyâsî bir hareket hâlini alarak Selçuklu Devleti’nin başına büyük dertler açan, bâzı yerli inanışlara, bâtınî inançlara bağlı bir çeşit tarîkat.