BAKALİT

i. (Fr. bakélite) [Bulucusu Baekeland’ın adından] Formaldehit ile fenolden elde edilen, özellikle aside dayanıklı kapların, bâzı elektrik malzemelerinin yapılmasında ve sanâyide sert kauçuk ve selüloid yerine kullanılan sun’î reçine.