BALERİN

i. (Fr. ballerine < İtal.) Bale yapan genç kız veya kadın sanatkâr.