BARK

i. (Eski Türk. bark) [Eski Türkçe’de de “ev” kelimesiyle birlikte kullanılırdı] “Ev, mesken, âile” anlamına gelen Ev bark sözünde geçer. Bk. EV.

BARKA

i. (İtal. barca)
1. Nehir ve kanallarda ağır yükleri taşımakta kullanılan, tabanı düz tekne.
2. Tören kayığı olarak kullanılan büyük tekne.

BARKAROL

[l ince] i. (Fr. barcarolle < İtal.)
1. Venedik gondolcularının söz ve müziğini o anda içlerinden geldiği gibi söyledikleri şarkı.
2. Üç zamanlı müzik parçası.

BARKO

i. (İtal. barco) Üç direkli, tam armalı bir tip yelkenli tekne.

BARKOD – BARKOT

i. (İng. barcode) Elektronik cihazlarla okunabilen ve bir malın fiyatını, çeşitli özelliklerini gösteren etiket.