Kubbealtı Kursları Başlıyor

BASİL

i. (Fr. bacille < Lat.) Çomak şeklindeki ince uzun bakterilere verilen isim: Dâima yarı ölü taşıdığımız birtakım basiller gibi (Refik H. Karay).