BAYTAR

(ﺑﻴﻄﺎﺭ) i. (Ar. beyṭar – beyṭār < Yun.) Mesleği hayvan hastalıklarını teşhis ve tedâvi etmek olan kimse, hayvan hekimi, veteriner.
● Baytârî (ﺑﻴﻄﺎﺭﻯ) sıf. (nispet eki ile) Baytarlıkla ilgili.
● Baytâriyye (ﺑﻴﻄﺎﺭﻳّﻪ) sıf. Baytarî kelimesinin tamlamalarda ortaya çıkan aynı mânâdaki müennes şekli: “Ulûm-ı baytâriyye: Baytarlıkla ilgili ilimler.”

BAYTARA

(ﺑﻴﻄﺮﻩ) i. (Ar. bayṭara) Baytarlık ilmi, baytarlık.

BAYTARLIK

i. Hayvan hastalıklarını teşhis ve tedâvi etme mesleği ve ilmi, veterinerlik: Memleketimizde baytarlık kadar geç başlamış ve lâyık olduğu îtibârı görmemiş hemen hiçbir meslek yoktur (Suphi Ethem Bey’den).