Header Banner

BEBEK

i. (bebe’den küçültme ekiyle bebe+k)
1. Meme emmekte olan veya kucak çağındaki küçük çocuk: Sabahleyin annem beni bir bebek gibi pencerenin kenarına oturtur (Ömer Seyfeddin).
2. Bezden veya herhangi bir maddeden yapılmış insan şeklinde oyuncak: Beğendiğim bebeği alacağım (Hâlide E. Adıvar).
3. mec. Davranışları çocukça olan kimse: Siz de gālibâ sakallı bir bebeksiniz (Abdülhak Hâmit).
4. kısa. Göz bebeği: Bîçâre kadın mezarda gözlerine baksalar hâlâ bebeklerinde Zekiye’si bulunur (Nâmık Kemal). Büyük bebekli lâcivert gözler (Yusuf Z. Ortaç).
5. argo. Genç kız veya kadınlara hitap sözü olarak kullanılır: “Baksana bebek!” “Bebeğim, sen de bizimle gelecek misin?”
ѻ Bebek beklemek: Hâmile olmak. Bebek gibi: Çok güzel (kız): Bebek gibi bir kızdı (Hâlide E. Adıvar).

BEBEKLİK

i.
1. Bebek olma durumu.
2. Bebek gibi davranma.
ѻ Bebeklik etmek: Ancak bir bebeğe yakışır davranışlarda bulunmak.