BELİRLEMEK

geçişli f. (< belir-i+le-mek) yeni. Bir şeyi, başka şeylerden ayrılacak şekilde sınırlarını tespit ederek belirli duruma koymak, tâyin etmek.