BESTENİGÂR

(ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﺎﺭ) i. (Fars. beste-nigār) Mûsikîmizde sabâ makāmı ile ırakta segâh dörtlüsünün birleşmesinden meydana gelen ve ırak perdesinde karar kılan birleşik makam: Güzel sesli müezzinler ve ilâhîcilerin de iştirâkiyle sabâdan, bestenigârdan, hicaz ve acem aşîrandan ilâhîler okunur (Sâmiha Ayverdi).