BİTTER

i. (İng. bitter)
1. Çeşitli bitkilerin 45°’lik alkolde haşlanmasıyle elde edilen acımsı içki: Bitter denilen içki de insanı maddî mânevî bitiriyormuş (Ahmet Râsim).
2. Sütsüz, koyu renkli, acımsı çikolata.