BURNUS – BORNUS

(ﺑﺮﻧﻮﺱ) i. (Ar. burnus burnūs < Yun. < Lat.) Araplar’ın, özellikle Berberîler’in giydikleri çok bol, gocuk biçiminde giyecek [Türkçe’de “hamam havlusu” anlamında bornoz şeklinde kullanılmaktadır]: Bir kara burnus başına örttü (Darir). O, çölde kırmızı burnusuna sarılıp at koşturan levent zâbit idi (Refik H. Karay).