CEM EVİ

birl. i. (Ar. cem‘ “toplama, toplanma” ile) Alevîlerin âyin ve toplantı yaptıkları yer: Görgü Cemi, köy halkının hatta çevreden de gelebileceklerin rahatça oturabilmesine uygun bir evde veya -varsa- “cem evi” denen özel olarak yapılmış odada yapılır (Rûhi Fığlalı).