Kubbealtı Kursları Başlıyor

CEMRE

(ﺟﻤﺮﻩ) i. (Ar. cemre “ateş hâlindeki kömür, kor”dan)
1. Şubat sonu ve mart başında birer hafta ara ile havaya, suya ve toprağa düşerek sıcaklığın yükselmesine sebep olduğu kabul edilen ısıtıcı kuvvet: Cemreler düşer, mevsim tâze bahâra erişir (Safiye Erol). Cemrelere halk arasında “üç kevâkip-zâdeler” denir. Şu tekerleme de cemreler hakkındadır: Üç kevâkip-zâdeler biri mâildir havâya, biri âb-ı şifâya, biri yüz sürer hâk-i pâye (Ekrem H. Ayverdi).
2. din. Hac sırasında hacıların Mînâ’da şeytanı taşlamaları.
3. Bu maksatla atılan çakıl taşı.
4. Çok iltihaplı bir çıban, kara kabarcık.
ѻ Cemre-i sâlis: Toprağa düşen üçüncü cemre. Cemre-i sânî: Suya düşen ikinci cemre. Cemre-i ûlâ: Havaya düşen birinci cemre.