DEĞERLENDİRMEK

oldurgan f. (< değerlen-dir-mek)
1. Değer biçmek, kıymet koymak, kıymetlendirmek: “Satılacak eşyâları kim değerlendirecek?”
2. Değer kazandırmak: “Fabrika inşaatı kasabadaki arsaları değerlendirdi.”
3. Bir şeyi yerinde ve işe yarar şekilde kullanmak, verimli kılmak: “Eski kumaşları değerlendirmek.” Bay Sâdi Durmuş’tan bir mektup aldım. Memleketimizin zengin olmasına rağmen mahsûlünü iyi yetiştiremeyip iyi değerlendirmediğinden şikâyet eder (Burhan Felek).
4. (Bir şey hakkında) Bir hükme varmak, ona kendine göre değer biçmek: Bizde devlet ve devlet mensupları, hukuk devleti mefhûmunu devletin hukūku sanır ve öyle değerlendirirler (Burhan Felek). Ona göre batı ancak bir malzeme yığınıdır. Bu yığından ihtiyaç duyduğu vesîkaları kendisi seçer ve değerlendirir (Ümit Meriç).