DİZİN

i. (< diz-i-n) yeni. Bir kitap veya derginin içindeki kişi, yer adı, konu vb. hususları, geçtikleri yerleri belirtmek sûretiyle gösteren ve aynı kitabın arkasına konan veya ayrı bir kitap hâlinde basılan alfabetik liste, endeks, indeks: “Dîvânü Lugāti’t-Türk’ün Besim Atalay neşrinin dördüncü cildi ilk üç cildin dizinidir.”