ETİMOLOJİ

[l ince] i. (Fr. étymologie < Lat. < Yun.) dilb. Bir dildeki kelimelerin köklerini, hangi lehçe veya dile âit olduklarını, ne zaman ortaya çıktıklarını, ses ve anlam bakımından geçirdikleri değişiklikleri inceleyen dil bilimi dalı, kök bilimi, köken bilimi, iştikak ilmi, ilm-i iştikak.

ETİMOLOJİK

[l ince] sıf. (Fr. étymologique) Etimolojiyle ilgili, iştikākî: “Etimolojik araştırma.” “Etimolojik sözlük.”