EZDİRMEK

ettirgen f. (< ez-dir-mek) (-i, -i / -e)
1. Ezmek işini yaptırmak: “Üzüm ezdirmek.” oldurgan f.
2. Ezilmesine sebep olmak, ezilmesine yol açmak: “Çiçekleri ezdirme.”
3. mec. Hakkının yenilmesine sebep olmak veya göz yummak, baskı yapıp sindirmek: Sûriye’de bâzı küçük mezhep ekalliyetlerini ezdirmediler (Refik H. Karay).