Uzaktan Eğitim Farsça Başlangıç Seviyesi

FABRİKA

i. (İtal. fabbrica < Lat.) Ham veya yarı mâmul maddelerin makinelerle işlenmiş madde veya seri hâlinde eşyâ durumuna getirildiği yer: “Un fabrikası.” “Basma fabrikası.” “Çatal bıçak fabrikası.”
ѻ Fabrika fiyatı: Bir malın fabrikadan çıkışındaki satış fiyatı.

FABRİKACI

i. halk ağzı. Fabrikatör.

FABRİKASYON

sıf. (Fr. fabrication) Fabrikada îmal edilmiş, fabrika işi (madde): “Fabrikasyon ayakkabı.”

FABRİKATÖR

i. (Fr. fabricateur) Fabrika sâhibi olan, fabrika işleten kimse.

FABRİKATÖRLÜK

i.
1. Fabrika sâhibi olma.
2. Fabrika işletmeciliği.