FAKTÖR

i. (Fr. facteur < Lat.) Bir sonucun meydana gelmesinde etkili olan unsurlardan her biri, etken, etmen, müessir, âmil.