FELEKİYAT

(ﻓﻠﻜﻴ]ﺎﺕ) i. (Ar. felekі > felekiyye’nin çoğul eki -āt almış şekli felekiyyāt) Gök bilimi, astronomi: Fenn-i hey’et ve ilm-i felekiyyâta keşf-i râz eden semâdan başka semâ tanımadı (Cenap Şahâbeddin).