FEODAL

[l ince] sıf. (Fr. féodal < Lat.) Derebeylikle ilgili, derebeylik sistemine dayanan: Osmanlı Beyliği ile tekfurların siyâsî ve askerî temasları, bu feodal Rum beyliklerinin rahatını kaçırmış bulunuyordu (Sâmiha Ayverdi).

FEODALİTE

i. (Fr. féodalité) Derebeylik: Öbür yandan ilk fetih devresinin mîrâsı olan büyük feodalite saltanata her vesîle ile ortak olmaya çalışır (Ahmet H. Tanpınar). Ankara Artukoğulları, Saltuklar, Mengüçler, Dânişmendler gibi büyük ve istîlâ devirlerinden kalma feodalitenin hükmünde değildi (Ahmet H. Tanpınar).

FEODALİZM

i. (Fr. féodalisme) Derebeylik sistemi.