Kubbealtı Kursları Başlıyor

FİNAL

[l ince] i. (Fr. finale)
1. Bir yarışmada netîceyi belli eden son ve kesin karşılaşma.
2. Üniversitelerde dönem sonu sınavı.
3. Bir müzik parçasının son kısmı, bitiş.
ѻ Finale kalmak: Eleme sonunda bir yarışmanın son ve kesin karşılaşmasına girme hakkını kazanmak.

FİNALİST

i. (Fr. finaliste) Bir yarışmada sona kalan kimse veya takım.

FİNALİZM

i. (Fr. finalisme) fels. Gāyecilik, amaççılık, erekçilik.