FİRE

i. (Yun. phyra) Bir malda bozulma, dökülme, kuruma gibi tabiî sebeplerden veya kullanma sırasında işe yaramayıp atılma yüzünden meydana gelen eksilme: “Fireyi de hesâba katarsak bu deriden üç çift ayakkabı çıkmaz.”
ѻ Fire vermek:
1. (Bir mal bozulma, kuruma vb. tabiî sebepler veya kullanılmayıp atılan kısımlar sebebiyle) Eksilmek, azalmak.
2. mec. Mevcut varlığından, kuvvetinden bir kısmını kaybetmek: “Bizim takım fire verdi.”

FİRENGÎ

FİRENGİFER

FİRENKÇİN