FONEM

i. (Fr. phonème < Yun.) Kelimede anlam farkı meydana getirebilen en küçük ses unsuru; fonolojide ses birimi; dildeki en basit ses unsuru: “Arı – ayı kelimelerinde R – Y, bal – kal kelimelerinde B – K gibi.”