GENERAL

[l ince] i. (Alm. General – Fr. général) Orduda albayla mareşal arasındaki yüksek rütbeli subaylara verilen ortak ad.

GENERALLİK

i.
1. General rütbesi.
2. General olan kimsenin görevi ve makāmı.