Header Banner

GİRİŞİMCİ

i. Ticâret ve endüstri alanında yatırım yapıp iş kurmaya teşebbüs eden kimse, müteşebbis.