HÂİR

(ﺣﺎﺋﺮ) sıf. (Ar. ḥayret “gözü kamaşmak, şaşırmak”tan ḥā’ir) Hayrette kalmış, şaşırmış, mütehayyir: İmdi ey nûr-ı celâlde hâir ve ey zuhûr-ı cemalde sâir olan kişi (Ahmed Bîcan). Akl eremez şîve-i âyâtına / Hâir olur nakş-ı füyûzâtına (Hersekli Ârif Hikmet).