Kubbealtı Kursları Başlıyor

HAKŞİNAS

(ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺱ) sıf. ve i. (Ar. ḥaḳḳ “hak” ve Fars. şinās “tanıyan” ile ḥaḳ-şinās) Menfaatlerinin ve şahsî duygularının etkisi altında kalmadan karşısındakinin hakkını kabul eden, hakka saygı gösteren, herkesin hakkını gözeten (kimse): Biri hakşinas ise diğeri de munsif (…) muhâbirîn-i kadimden biri anlattı (Ahmet Râsim).

HAKŞİNASLIK

i.
1. Hakşinas olma durumu, hakkı kabul etme ve ona saygı gösterme, uyma: Hakşinaslık adına şunu da belirtmek yerinde olur ki onun büyüklüğü (…) kerâmet sâhibi oluşundan değil dört başı mâmur güzel ahlâkından ve kemalli rûhundandı (Sâmiha Ayverdi).
2. Hakşinas olan kimseye yakışır davranış: “Büyük hakşinaslık gösterdi.”