Kubbealtı Kursları Başlıyor

HAYIRLI

sıf.
1. Faydalı, makbul, iyi: “Hayırlı evlât.” Hem dünyâda vatan yoluna ölmeyi bin yıl yaşamaktan hayırlı bilen çocuklar bırakacağız (Nâmık Kemal). Bizden ufaladığını bâri hayırlı bir işte kullansa canım yanmaz (Ömer Seyfeddin). Hayırlı bir iş yaptıklarına herkesi inandırmış olanların uydurma neşesiyle, fakat gönülleri isli, evlerine döndüler (Refik H. Karay).
2. Uğurlu, mübârek: “Hayırlı sabahlar.” Ola kim açıla bağlı kapılar / Hayırlı işleri ede mukadder (Yahyâ Bey). Yolumuzu bekleyen hayırlı kısmetler (Yusuf Z. Ortaç).
ѻ Hayırlı (Hayırlısı) olsun: Yeni bir iş veya yeni alınan bir şey için karşısındakine iyilik dileme sözü: Haydi bakalım, hayırlısı olsun dedim (Bediî Fâik). Hayırlısı Allah’tan: Başlanmış bir iş için hayır temennîsi sözü. Hayırlısıyle: Bir şeyin hayırla sonuçlanmasını temennî etmek için söylenir, hayırlı olarak: Bitsin hayırlısıyle bu beyhûde sonbahar (Yahyâ Kemal).