HİCVİYE

(ﻫﺠﻮﻳّﻪ) i. (Ar. hicv > hicvі “hicivle ilgili”den hicviyye) [Türkçe’de türetilmiştir] Bir kimseyi, toplumu veya bir olayı yermek için yazılan özellikle manzum yazı. Karşıtı: METHİYE: Hicviyede kusur ve ayıpların teşhîri asıl ise de nezâhete riâyet îcap eder (Mehmet Z. Pakalın).