HUMBARAHÂNE

(ﺧﻤﺒﺮﻩ ﺧﺎﻧﻪ) i. (Fars. ḫumbara ve ḫāne “ev, yer” ile ḫumbara-ḫāne)
1. Humbara yapılan yer, kumbarahâne.
2. Osmanlı Devleti’nde orduya topçu yetiştirmek için ilki Sultan I. Mahmud tarafından 1734 yılında açılan ve aralıklı olarak III. Selim zamânına kadar devam eden (1795) askerî okullara verilen ad, kumbarahâne.