Kubbealtı Kursları Başlıyor

İHTİFAL

[l ince] (ﺍﺣﺘﻔﺎﻝ) i. (Ar. ḥafl “toplamak, önem vermek”ten iḥtifāl) Büyük bir kalabalıkla yapılan anma töreni: Aksi halde on beş yıl evvel büyük ümitlerle açtığımız Devlet Tiyatrosu Konservatuarı’nı hazin bir ihtifal ile kapayacağımız gün uzak değildir (Reşat N. Güntekin).
● İhtifâlât (ﺍﺣﺘﻔﺎﻻﺕ) i. (Ar. çoğul eki -āt ile) İhtifaller, anma törenleri [Bilhassa cenâze merâsimleri için kullanılır]: Nâşı ihtifâlât-ı ta’zîme ile kaldırıldı (Şemseddin Sâmi).