İNCELEMEK

geçişli f. (< ince+le-mek < Eski Türk. yinçgele-mek “inceltmek”) yeni. (Bir şeyi, anlamak ve hakkında bir hükme varmak için) Özellik ve ayrıntıları üzerinde dikkatle durarak araştırmak, tetkik etmek: Azı ve ufağı incelemek, elbette çoğu ve büyüğü tetkikten kolaydır (Refik H. Karay). İçimde mâhiyetini tamâmıyle inceleyemediğim karışık duygular vardı (Kerîme Nâdir). “Töreler Üzerine Deneme” de bilhassa müesseseleri, âdetleri, medeniyetleri incelemek ister (Ümit Meriç).