KAMİS

(ﻗﻤﻴﺺ) i. (Ar. ḳamіṣ)
1. Gömlek: Bu gün Ya’kūb-ı kalbe Yûsuf-ı candan haber geldi / Kamîs-i pür-nesîm ile o cânandan haber geldi (Niyâzî-i Mısrî).
2. anat. İç organları saran ince deri.
3. Bitkilerde zar.
ѻ Kamîs-i Yûsuf:
1. Kardeşlerinin, kuyuya attıkları Yûsuf peygamberin kurt tarafından parçalandığına inandırmak için babaları Yâkub peygambere götürdükleri kana bulanmış gömleği [Bu olaydan sonra Hz. Yâkub’un ağlamaktan gözleri görmez olmuştur]: Kamîs-i Yûsuf’u arz etme Cebrâil ki ben / Deminle şüste şehîdim kefen nedir bilmem (Muallim Nâci).
2. Yûsuf peygamberin hayatta olduğunu bildirmek üzere babası Yâkub peygambere gönderdiği gömlek [Bu gömleği sürünce Hz. Yâkub’un gözleri açılmıştır. Terkip her iki mânâda da dîvan edebiyâtımızda mazmun hâline gelmiştir]: O yanda kāfile-i müjde-âver-i ihvan / Kamîs-i Yûsuf’u hâmil mübeşşir ü şâdan (Tevfik Fikret).