KAPTANIDERYÂ

i. (kaptan ve Fars. deryā “deniz” ile kaptan-ı deryā) târih. Osmanlı Devleti’nde deniz kuvvetleri kumandanı, kaptan paşa: “Kaptanıderyâ Barbaros Hayreddin Paşa.”