Side Banner

KARYE

(ﻗﺮﻳﻪ) i. (Ar. ḳarye) Köy: Biri şol Türk’e benzer şehre gelmez / Biri şehr âdemidir karye bilmez (Aziz Mahmud Hüdâyî). Şu karye böyle neden oldu pâyimâl-i celâl (Hüseyin Sîret). Bakmış ki meşâyih-i kabâil / Sıyrılmayacak bu derd-i hâil / Bir karyede toplanıp demişler / Durdukça helâkimiz mukarrer (Mehmet Âkif).
ѻ Karyetü’l-ensar: Medîne-i Münevvere.