KLOZET

[l ince] i. (İng. closet) Alafranga tuvalet: Siz beni câmi-i şerîfin klozetine götürün (Burhan Felek).