LAİKLİK

[l ince] i. Laik olma durumu, dünya, devlet ve din işlerinin ayrılığı, laisizm: Kelimenin aslı “laïque”tir. Fransızca’da aslında “hiçbir dînî tarîkata ve mezhebe mensup olmayan kimse” demektir. Laiklik (laicité) ise dînî toplumla sivil toplumun birbirlerinden ayrılması, daha açık ifâdeyle hükûmetin din üzerine tesir yapmamasıdır (Burhan Felek).